Disclaimer

Spread the love

December 2019

Voordat u gebruik kan maken van de door Botsinvest B.V. (hierna: “Botsinvest”) aangeboden dienst “Yieldt – Crypto Beheerd Beleggen” (hierna: “Yieldt”) dient u aan te geven dat deze waarschuwing gelezen is en u de onderstaande risico’s wilt lopen. Met uw akkoord geeft u aan de risico’s te accepteren.

Wat is Yieldt?

Yieldt is de dienst die Bitcoin en andere cryptovaluta bereikbaar maakt voor u. Botsinvest werkt hiervoor samen met onder andere Bitvavo. Om gebruik te kunnen maken van Yieldt moet u een account hebben bij Bitvavo. U maakt hiervoor zelf een account aan bij Bitvavo waarin uw eigen cryptovaluta staat opgeslagen. Door middel van uw account bij Bitvavo belegt Botsinvest met Yieldt in uw naam in cryptovaluta. Yieldt is geen fonds en belegt uw geld dus niet collectief. U moet hiervoor de API-sleutels doorsturen naar Yieldt. Deze API-sleutels zijn alleen bedoeld om aankopen en verkopen te doen en inzicht in uw portefeuille te krijgen. De API-sleutels geven geen toegang tot uw geld. Botsinvest kan geen geld naar u overmaken of op een andere wijze uw geld gebruiken dat u aanhoudt op uw account bij Bitvavo.

Door middel van Yieldt’s eigen marktanalyses en algoritme maakt Botsinvest beleggingskeuzes voor u. De eigen analyses omvatten onder andere analyses van de marketcap, ontwikkelingsniveau, businessmodel en/of marktkeuze van het bedrijf.

Cryptovaluta zijn risicovol

Cryptovaluta zijn zeer risicovolle producten doordat cryptovaluta onderhevig zijn aan continue, sterke prijsfluctuaties. U kunt uw volledige beleggingen kwijtraken. U bent bekend en begrijpt de risico’s van cryptovaluta en u onderkent dat u de volledige waarde van uw inleg kan kwijtraken.

Beleg maximaal 10% van uw vermogen in cryptovaluta

Omdat cryptovaluta nieuw en risicovol zijn, raden wij u af meer dan 10% van uw vermogen in cryptovaluta te beleggen. Beleg verder alleen in cryptovaluta met geld dat u kunt missen.

Beleggen in cryptovaluta staat niet onder toezicht van AFM of DNB Botsinvest staat niet onder toezicht van de AFM en/of DNB.

Dienstverlening met betrekking tot cryptovaluta valt in Nederland op dit moment niet onder toezicht van de AFM en/of DNB. Het is dus niet mogelijk voor Botsinvest om onder toezicht te staan.

Yieldt is een betrekkelijk nieuwe dienst

Yieldt is een betrekkelijk nieuwe dienst en voegt regelmatig nieuwe features toe aan zijn platform. Dit kan leiden tot technische problemen.

Termijn disclaimer

Deze disclaimer heeft betrekking op de dienst Yieldt. Botsinvest behoudt zich het recht voor om de dienstverlening op ieder moment aan te passen, te vervangen of te stoppen. Deze waarschuwing vervangt of past de dienstverleningsovereenkomst tussen u en Botsinvest niet aan.

***

Yieldt – Crypto beheerd beleggen is een handelsnaam van Botsinvest B.V. – KVK 76099571 Rotterdam