Kostenstructuur kiezen klant Yieldt

Onderstaand kunt u in het formulier uw keuze voor de kostenstructuur aan ons doorgeven

  • Model A Winst fee
  • 25% over het positief verschil in resultaat tussen Yieldt en de Bitcoin Index in desbetreffende maand.

  • Model B Vaste kostenstructuur
  • 2% instapkosten over het totaal aan ingelegd vermogen en 0,75% per maand over de waarde van uw portefeuille in gegeven maand.

Wij wegen ons resultaat aan de Bitcoin Index. Hierbij vergelijken we ons resultaat met een Bitcoin buy-en holdstrategie en stellen wij, dat wij het op de lange termijn beter doen dan deze strategie.

Onze kostenstructuur bestaat uit een winst fee van 25%. Dit wordt berekend over het verschil in resultaat van Yieldt met die van de Bitcoin Index in desbetreffende maand.

En doen wij het in een gegeven maand toch minder goed dan de Bitcoin Index, dan ontvangt u van ons geen factuur en ontstaat hieruit een korting op volgende facturen.

Zo betaalt u dus enkel voor onze dienstverlening, wanneer wij geld voor u verdienen.

Maakt u toch liever gebruik van een vaste kostenstructuur, dan kan dat ook.

U heeft dan de keuze uit een kostenstructuur, waarbij wij 2% instapkosten rekenen over het totaal aan ingelegd vermogen en 0,75% per maand over de waarde van uw portefeuille in gegeven maand.

Let op; met de toevoeging van de nieuwe kostenstructuur (Winst fee) komt de laag-water fee bij Model B (Vaste kostenstructuur) te vervallen.

Heeft u in de afgelopen maand reeds uw kostenstructuur gekozen, dan geldt voor u de mogelijkheid op per 1 januari van kostenstructuur te veranderen.