Overeenkomst

Spread the love
 1. 1. Partijen

  Partij bij deze Overeenkomst (de “Overeenkomst tussen Klant en Botsinvest”) zijn:

  1. Klant, hierna te noemen: “Klant” of “U”; en
  2. Botsinvest B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudend te Westblaak 180, 3012 KN Rotterdam, hierna te noemen: “Botsinvest”.

  Klant en Botsinvest B.V. worden gezamenlijk als “Partijen” aangeduid.

 2. 2. Achtergrond bij deze overeenkomst

  Partijen overwegen het volgende:

  1. Botsinvest is een professionele dienstverlener die de dienst Yieldt – Crypto Beheerd Beleggen aan de Klant aanbiedt
  2. De Klant wenst gebruik te maken van de dienstverlening van Botsinvest
  3. De Klant begrijpt dat Botsinvest aan hem/haar geen financiële diensten verleent zoals bedoeld in de Wet op het financieel toezicht (Wft) of andere gereguleerde diensten verleent en daarom dus ook niet onder toezicht staat van AFM of DNB
  4. De Klant bevestigt door accordering van deze Overeenkomst kennis te hebben genomen van de voorwaarden waaronder Botsinvest haar dienstverlening aanbiedt en verricht en de gelding hiervan te aanvaarden.
 3. 3.Wie zijn wij?

  Wij zijn Botsinvest B.V.. Wij bieden online beheerd beleggen in cryptovaluta aan via onze dienst Yieldt. Ons doel is om Bitcoin en andere cryptovaluta bereikbaar te maken voor u. Wij gebruiken hiervoor uw account bij Bitvavo. De koop en verkoop van cryptovaluta verloopt via uw account bij Bitvavo. Botsinvest is niet verantwoordelijk voor de diensten van Bitvavo en Bitvavo niet voor die van Botsinvest. Beide partijen zijn enkel verantwoordelijk voor hun eigen dienstverlening aan u.

  Hieronder vindt u nadere informatie over ons:

  Naam: Botsinvest B.V. – handelend onder Yieldt
  Adres: Kantoorhoudend en statutair gevestigd te Westblaak 180, 3012 KN Rotterdam.
  E-mail: [email protected]
  Telefoonnummer: +31 (0) 85 210 0989
  KvK nummer: 76087964
  BTW nummer: NL860506915B01
  RSIN: 860506915
 4. 4.Wat gaan wij voor u doen?
  1. 4.1Wij gaan voor u beheerd beleggen in cryptovaluta. Dat betekent dat wij in uw naam beleggen in cryptovaluta. Wij doen dit via uw account bij Bitvavo. Het elektronisch geld zoals uitgegeven door Bitvavo, bij storting van geld door u aan de Stichting Bitvavo Payments, is weergegeven als rekeningsaldo dat is gekoppeld aan uw account bij Bitvavo. Dit elektronisch geld gebruiken wij voor de aan- en verkoop van cryptovaluta. Wij beleggen dus voor uw rekening en risico. U geeft ons het recht dit namens u te doen.
  2. 4.2Wij maken de keuzes voor u. Dat betekent dat wij niet vooraf met u overleggen over specifieke beleggingen.
  3. 4.3Mocht u toch zelfstandig orders opgeven aan Bitvavo, dan kan Botsinvest niet meer goed voor u beleggen. Dan mag Botsinvest deze Overeenkomst per direct ontbinden.
  4. 4.4Door middel van Yieldt’s eigen marktanalyses en algoritme maakt Botsinvest beleggingskeuzes voor u. De eigen analyses omvatten onder andere analyses van de marketcap, ontwikkelingsniveau, businessmodel en/of marktkeuze van het bedrijf.
  5. 4.5Om het beste resultaat voor u te behalen, hanteert Botsinvest een aantal beleggingsprincipes:

   1. Wij investeren enkel in cryptovaluta waarvoor wij toekomst zien en in cryptovaluta die wij begrijpen. Actief zitten wij 24 uur per dag, 7 dagen per week boven op de markt, waarbij wij op ieder moment kunnen in- en uitstappen
   2. Het instapmoment van een positie is bij een cijfermatige beoordeling dat de markt in een opgaande trend is gekomen. Wij kijken hiervoor naar een door ons opgestelde technische analyse. Voor nieuwe klanten geldt dat hun portefeuille bij instap gelijk is aan de portefeuilles van bestaande klanten
   3. De strategie is Long, waarbij wij zo lang mogelijk in positie willen blijven. Wij zullen niet gaan handelen op korte timeframes. Alhoewel wij die wel in de gaten houden natuurlijk
   4. Ons doel is risicobeheersing. Dit willen wij bereiken door middel van diversificatie van de markten en cryptovaluta waarin wij handelen. Winstmaximalisatie is geen doel an sich
   5. Uitstappen doen wij volgens het 4-eye principe, waarbij gekeken wordt naar fundamentele en technische analyses met daarbij horende, door ons bepaalde, ondergrenzen
 5. 5.Wat zijn onze verplichtingen en uw rechten?
  1. 5.1 Wij gaan in uw naam beleggen in cryptovaluta. U verstrekt ons daarom de API-sleutels van uw account in overeenstemming met de voorwaarden van Bitvavo, zodat Botsinvest cryptovaluta in uw naam kan kopen en/of verkopen. Wij hanteren te allen tijde een 4-eye principe. Geen enkele medewerker van Botsinvest mag zelfstandig acties ondernemen ten aanzien van posities.
  2. 5.2 U dient zich te realiseren dat beleggen in cryptovaluta altijd grote risico’s met zich meebrengt en dat niemand u kan garanderen dat uw cryptovaluta hun waarde houden. Wij dus ook niet. Als u niet het risico wilt lopen om geld te verliezen, dan moet u niet beleggen in cryptovaluta. Botsinvest raadt u in ieder geval af om meer dan 10% van uw vrije vermogen te beleggen in cryptovaluta. Geleend geld en cryptovaluta is geen goede combinatie.
  3. 5.3Botsinvest heeft een inspanningsverplichting. Dit betekent dat Botsinvest geen garanties kan afgeven voor rendementen. Wij doen ons best om het beste resultaat voor u te behalen.
  4. 5.4 Wij gaan de Overeenkomst met u aan. Wij kunnen echter andere partijen inhuren om ons te helpen. Deze andere partijen zoeken wij met zorg uit. Als een andere partij een fout maakt, dan zijn wij daarvoor niet aansprakelijk, behalve als wij deze partij onvoldoende zorgvuldig hebben uitgezocht.
  5. 5.5Botsinvest is niet aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt of kan lijden als gevolg van een fout van andere partijen dan Botsinvest zelf.
  6. 5.6Wij beleggen in uw naam in cryptovaluta. Daarbij handelen wij in uw belang. Het kan echter zijn dat bij deze beslissingen ook andere belangen spelen, bijvoorbeeld van andere klanten, van medewerkers zelf of van ons bedrijf. Wij proberen deze belangenconflicten te voorkomen, onder meer door onze dienstverlening zo in te richten dat deze belangenconflicten niet gemakkelijk zullen ontstaan en het onze medewerkers niet toe te staan activiteiten te ontplooien die kunnen leiden tot belangenconflicten met onze klanten.
  7. 5.7Botsinvest opereert geheel onafhankelijk. Dit betekent dat wij niets verdienen aan de keuzes in welke cryptovaluta wij voor u beleggen. Wij worden alleen betaald door u.
  8. 5.8Botsinvest is verantwoordelijk voor de beveiliging van haar eigen systemen, zodat u veilig gebruik kan maken van Yieldt.
 6. 6.Waar worden uw cryptovaluta en elektronisch geld bewaard?

  Om gebruik te kunnen maken van de dienst Yieldt – Crypto Beheerd Beleggen van Botsinvest, moet u een account hebben bij Bitvavo. Het elektronisch geld zoals uitgegeven door Bitvavo, bij storting van geld door u aan de Stichting Bitvavo Payments, is weergegeven als rekeningsaldo dat is gekoppeld aan uw account bij Bitvavo. Dit elektronisch geld gebruiken wij voor de aan- en verkoop van cryptovaluta. Uw cryptovaluta worden opgeslagen in de Bitvavo virtuele valuta bewaarportemonnee en uw elektronisch geld in de Bitvavo e-token bewaarportemonnee, welke beiden zijn gekoppeld aan uw account bij Bitvavo. Voor deze diensten van Bitvavo heeft u een aparte overeenkomst gesloten met Bitvavo. Op de diensten van Bitvavo zijn haar voorwaarden van toepassing. De API-sleutels die u aan Botsinvest ter beschikking stelt geven geen toegang tot uw elektronisch geld. Botsinvest kan geen elektronisch geld of andere betaalmiddelen naar u overmaken of op een andere wijze, behalve voor de koop en verkoop van cryptovaluta, uw elektronisch geld gebruiken dat is gekoppeld aan uw account bij Bitvavo

 7. 7.Kosten van onze dienstverlening
  1. 7.1Botsinvest hanteert één kostenstructuur voor Yieldt (excl. BTW):

   1. Stortingskosten: Per storting eenmalig 1% van uw totaal ingelegde bedrag
   2. Servicekosten: 0,25% per maand op basis van waarde portefeuille
   3. Winst vergoeding: 10% per maand berekend over het rendement van Yieldt in vergelijking tot de opgebouwde high-water mark.
   4. Bijstortingen worden bij uw high-water mark opgeteld, opnames worden relatief van uw high-water mark afgehaald.
   5. Overtreft Yieldt op 00:00 op de eerste dag van de nieuwe maand niet het reeds opgebouwde high-water mark, dan ontvangt u geen winst vergoeding verrekening op uw factuur.
   6. Betalingstermijn: vijf werkdagen. Indien de betaling binnen de gestelde termijn niet is bijgeschreven, herinnert Yieldt haar klant hieraan. In het ergste geval heeft Yieldt het recht om de overeenkomst te ontbinden.

   Yieldt biedt u maandelijks eenmaal de mogelijkheid om kosteloos uit te stappen. Voor het meermaals maandelijks uitstappen wordt er een vergoeding van 1% berekend over het totaal op te nemen tegoed.

  2. 7.2 De waarde van uw portefeuille wordt bepaald aan de hand van de administratie van Bitvavo. Dit betekent dat het bedrag van uw beleggingen en elektronisch geld op uw account de waarde van uw portefeuille vertegenwoordigt. Wij stellen de waarde van uw portefeuille om 00:00 op de eerste dag van de nieuwe maand vast.
  3. 7.3Wij sturen u één keer per maand een factuur voor de kosten van onze dienstverlening. Wij sturen de factuur in de eerste week van de nieuwe maand per e-mail naar u toe.
  4. 7.4De kosten voor de dienstverlening van Bitvavo betaalt u direct aan Bitvavo en zijn niet in onze kosten inbegrepen.
 8. 8.Hoe communiceren wij met u?
  1. 8.1 Wij communiceren in principe alleen online met u. Dit betekent dat u alle informatie van ons ontvangt per e-mail. Mocht uw e-mailadres wijzigen, dan kunt u dit aan ons doorgeven. U gaat ermee akkoord dat wij geen informatie per post sturen.
  2. 8.2Alle informatie die u van ons ontvangt, versturen wij per e-mail. Wij informeren u per email onder meer over het volgende:

   1. Deze overeenkomst;
   2. Verzoeken om informatie aan u;
   3. Toegang tot uw persoonlijk Yieldt dashboard;
   4. Relevante marktberichten.
  3. 8.3Wij gebruiken het e-mailadres en de andere adresinformatie die u aan ons heeft doorgegeven. Mocht uw e-mailadres of andere adresinformatie wijzigen, dan moet u dit aan ons laten weten door ons een e-mail te sturen via
   [email protected].
  4. 8.4Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat onze website altijd beschikbaar is, maar in uitzonderlijke gevallen kan het zijn dat onze website tijdelijk niet beschikbaar is.
  5. 8.5Wij communiceren met u in het Nederlands.
 9. 9.Uw verplichtingen
  1. 9.1U heeft enkele verplichtingen jegens Botsinvest.
  2. 9.2U bent verplicht om uw contactgegevens aan Botsinvest te verstrekken.
  3. 9.3U bent verplicht om uw API-sleutels aan Botsinvest te verstrekken.
  4. 9.4U moet Botsinvest zo snel mogelijk informeren via [email protected]:

   1. Als u vermoedt dat iemand anders uw password, username of code heeft;
   2. Als uw adresinformatie (bijvoorbeeld uw e-mailadres of woonadres) wijzigt;
   3. Als u niet langer zelf besluiten mag nemen over uw vermogen.
   4. Uw nabestaanden moeten Botsinvest zo snel mogelijk informeren, in het geval
   5. u komt te overlijden.
  5. 9.5U bent verplicht om Botsinvest de benodigde informatie te verschaffen, zodat Botsinvest haar dienst Yieldt aan u kan verlenen. Botsinvest moet met de informatie in staat zijn om voor u beheerd te beleggen in cryptovaluta. Dit betekent dat u op verzoek van Botsinvest aanvullende informatie moet verschaffen, indien dit noodzakelijk is voor de dienstverlening van Botsinvest aan u.
  6. 9.6Als u deze verplichtingen niet nakomt, dan kan dit tot schade voor u leiden.
 10. 10.Aan wie verlenen wij geen diensten?
  1. 10.1 U mag geen gebruik maken van Yieldt als u jonger bent dan 18.
  2. 10.2 Botsinvest biedt geen diensten aan rechtspersonen.
  3. 10.3Wij bieden onze dienst alleen in Nederland aan. Woont u buiten Nederland en wilt u toch gebruiken (blijven) maken van onze dienst, neemt u dan alstublieft contact met ons op. Dan kunnen wij beoordelen of dit toch mogelijk is. Als u buiten Nederland woont (of gaat wonen), mogen wij u altijd als klant weigeren of deze Overeenkomst opzeggen zonder te hoeven uitleggen waarom wij dat doen.
  4. 10.4Door acceptie van deze Overeenkomst verklaart u dat u aan deze voorwaarden voldoet.
 11. 11.Wie kan namens u opdrachten of informatie geven aan ons?
  1. 11.1Wij nemen alleen opdrachten en informatie aan van u of mensen die u mogen vertegenwoordigen en verstrekken alleen informatie aan u of deze mensen die u mogen vertegenwoordigen.
  2. 11.2 Om zeker te weten dat wij alleen opdrachten uitvoeren of informatie aannemen van mensen die dit mogen, kunnen wij u altijd om extra informatie vragen. U bent dan verplicht deze informatie te verstrekken. Totdat wij voldoende informatie hebben, mogen wij de opdrachten weigeren. Wij zijn niet verplicht om extra informatie te vragen.
  3. 11.3Als u ons onjuiste of verouderde informatie geeft (een oud e-mailadres, telefoonnummer etc.) bestaat het risico dat wij opdrachten aannemen van mensen die u niet mogen vertegenwoordigen. Dit risico is dan voor uw rekening. Informeer ons daarom altijd over wijzigingen. Anders gaan wij op uw oude informatie af.
 12. 12.Begin en einde overeenkomst
  1. 12.1Door bij het registratieformulier te accorderen, en op het moment dat u ons toegang geeft tot uw account bij Bitvavo, bent u aan deze Overeenkomst met ons gebonden.
  2. 12.2 U kunt beter pas van onze dienstverlening gebruik maken, als u een actief account heeft bij Bitvavo. Indien u geen gebruik kunt maken van de diensten van Bitvavo, dan komt de Overeenkomst niet tot stand en is Botsinvest gerechtigd om u te weigeren als Klant. Pas als wij dit hebben kunnen vaststellen en onze eigen controles geen bezwaren oproepen, starten wij met Yieldt – Crypto Beheerd Beleggen en zijn ook wij aan deze Overeenkomst gebonden.
  3. 12.3 U hebt niet het recht om deze Overeenkomst met terugwerkende kracht te herroepen. De reden hiervoor is dat wij, zodra het elektronisch geld is uitgegeven door Bitvavo bij storting van geld door u aan de Stichting Bitvavo Payments, dit meteen zullen investeren in cryptovaluta. U loopt dus meteen beleggingsrisico, ook als u zich bedenkt. Wel kunt u er uiteraard voor kiezen om deze Overeenkomst op te zeggen. Bij opzegging stopt de Overeenkomst per direct. Hierna hebben onze medewerkers uiterlijk 2 werkdagen nodig voor de afhandeling van uw opzegging.
  4. 12.4 U kunt deze Overeenkomst op ieder moment opzeggen. Op dat moment verlenen wij onze Yieldt – Crypto Beheerd Beleggen dienst niet meer aan u. Wel hebben onze medewerkers uiterlijk 2 werkdagen nodig voor de afhandeling van uw opzegging.
  5. 12.5Ook wij mogen deze Overeenkomst opzeggen. Wij zullen u dit dan laten weten. Eén maand later eindigt dan deze Overeenkomst, tenzij sprake is van een situatie zoals bedoeld in par. 4.3.
  6. 12.6 Indien de dienstverleningsovereenkomst tussen u en Bitvavo op welke grond dan ook is beëindigd (dan wel een termijn loopt waarna de overeenkomst zal eindigen), eindigt automatisch deze Overeenkomst. Botsinvest kan in dat geval namelijk niet meer haar diensten aan u verlenen.
  7. 12.7 In geval van een vermoeden van fraude of misbruik of omdat wij door de Overeenkomst te laten voortduren zelf in overtreding van een wet zouden zijn, mogen wij ook een kortere termijn dan één maand hanteren om de Overeenkomst te beëindigen.
  8. 12.8Als wij onze dienstverlening om commerciële redenen beëindigen, mogen wij onze rechten en verplichtingen overdragen aan een andere partij. In dat geval, informeren wij u op zijn minst één maand van tevoren
 13. 13.Bij overlijden
  1. 13.1 In het geval van overlijden van de Klant, moeten de erfgenamen van de Klant dit zo spoedig mogelijk aan ons melden. Omdat wij niet zelf kunnen controleren of de Klant nog leeft, is het belangrijk dat de nabestaanden dit zo snel mogelijk doen.
  2. 13.2 Aan de hand van documenten van de notaris kunnen wij dan beoordelen wie beslissingen mag nemen over de dienstverleningsovereenkomst tussen Botsinvest en de Klant (meestal de executeur). Na ontvangst van deze documenten zullen wij de instructies van deze persoon uitvoeren. Uw erfgenamen zijn verplicht de documenten waarom wij vragen te verstrekken. Tot die tijd blijven wij het beheer voeren volgens de bestaande afspraken
 14. 14.Klachten, Nederlands recht, Nederlandse rechter
  1. 14.1 Wij hopen natuurlijk dat wij aan uw verwachtingen voldoen. Mocht u echter suggesties, opmerkingen of klachten hebben, dan verzoeken wij u vriendelijk dit zo snel mogelijk door te geven aan ons. U kunt ons hierover informeren via [email protected].
  2. 14.2Mocht u echter een klacht hebben en wij er niet met elkaar uitkomen, dan is de Nederlandse rechter in Rotterdam bevoegd om uitspraak te doen over ons geschil. De rechter zal het geschil oplossen naar Nederlands recht.
 15. 15.Overige Voorwaarden
  1. 15.1 In deze Overeenkomst hebben wij naar ons oordeel de belangrijkste informatie en de belangrijkste afspraken tussen ons en u opgenomen. Verdere informatie en afspraken vindt u in de Yieldt Disclaimer en de Privacy Statement van Botsinvest.
  2. 15.2Door accordering van deze Overeenkomst gaat u tevens akkoord met de Yieldt Disclaimer en de Privacy Statement van Botsinvest.
  3. 15.3Mochten deze Overeenkomst, de Yieldt Disclaimer of de Privacy Statement van Botsinvest tegenstrijdig zijn, dan geldt de voor u gunstigste regeling.
 16. 16.Wijzigingen
  1. 16.1 Wij hebben deze afspraken met zorg opgesteld. Mocht er iets in deze afspraken wijzigen, dan laten wij u dat per e-mail weten. Dan duurt het nog 30 dagen totdat de wijzigingen ingaan. U kunt er dan voor kiezen deze Overeenkomst met ons op te zeggen.