Privacy verklaring

Spread the love

December 2019

Botsinvest B.V. (hierna: “BOTSINVEST” of “wij”), gevestigd aan de Westblaak 180, 3012 KN te Rotterdam (KvK-nummer 76099571), is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van persoonsgegevens zoals beschreven in dit Privacy statement. Bij bezoek aan onze website kan BOTSINVEST persoonsgegevens van u verwerken, maar ook bij gebruik van onze producten en/of diensten. Dit kan gaan om persoonsgegevens die u bijvoorbeeld heeft achtergelaten zodat wij contact met u kunnen opnemen. Ook in het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert BOTSINVEST uw privacy, onder andere door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts gebruikt worden voor zover verenigbaar met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen en dat u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens.

Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit Privacy statement staan.

 1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging
 2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking
 3. Verstrekking aan derden
 4. Uw rechten
 5. Websites van derden
 6. Vragen
 7. Wijzigingen Privacy statement
1. Categorieën persoonsgegevens en bron van verkrijging

BOTSINVEST verwerkt de onderstaande categorieën persoonsgegevens voor de verwerkingen die zijn beschreven in dit Privacy statement:

Indien u zich alleen heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief:

 • Voor- en achternaam,
 • E-mailadres

Indien u een offline contactverzoek heeft geplaatst:

 • Naam,
 • Telefoonnummer,
 • E-mailadres,

Indien u de website heeft betreden en/of uw contactgegevens heeft achtergelaten:

 • Naam,
 • Adresgegevens (adres, postcode en locatie),
 • (Mobiel) telefoonnummer,
 • E-mailadres.

Indien u zich heeft aangemeld als cliënt:

 • Naam,
 • Adresgegevens (adres, postcode, locatie en land),
 • (Mobiel) telefoonnummer,
 • E-mailadres,
 • Woonadres,
 • Factuuradres,
 • Bitvavo API key,
 • Bitvavo Secret key.

Deze persoonsgegevens ontvangen wij van uzelf: wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief, wanneer u informatie aanvraagt en wanneer u een samenwerking met ons wilt aangaan.

2. Doeleinden, grondslagen en bewaartermijnen voor de verwerking

Op basis van verschillende wettelijke grondslagen, verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden.

Dankzij door u verleende toestemming, gebruiken wij uw persoonsgegevens om:

 • Cookies op uw computer (of andere randapparatuur) te plaatsen om online zoekgedragingen te analyseren;
 • U onze nieuwsbrief te sturen (indien u heeft aangegeven deze te willen ontvangen);
 • Huis-aan-huis advertenties te verspreiden;
 • Gepersonaliseerde banners te publiceren;
 • Gepersonaliseerde social media-advertenties te tonen.

Om een overeenkomst uit te voeren, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering van de met u gesloten overeenkomst. Hierbij kunt u denken aan facturatie, inning en onderlinge communicatie;

Om te voldoen aan wettelijke verplichting, gebruiken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Dit is nog nader te bepalen, maar deze gegevensverwerking zal zijn om te voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

Daarnaast gebruiken wij uw persoonsgegevens op basis van ons hieronder beschreven gerechtvaardigd belang:

 • Voor de ontwikkeling van producten en diensten en marktonderzoek;
 • Om u te informeren over (nieuwe) producten en diensten;
 • Een aanbod aan een bestaande of potentiële klant te accepteren en uit te brengen;
 • Om uw verzoek of vraag te behandelen als u contact met ons heeft;
 • De behandeling van klachten, vragen en/of geschillen;
 • Om onze website(s), app(s) en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, te beveiligen en te optimaliseren.

BOTSINVEST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig voor de bovenstaande beschreven doeleinden. In sommige gevallen is BOTSINVEST genoodzaakt om te voldoen aan een wettelijke verplichting, waardoor bepaalde persoonsgegevens langer moeten worden bewaard. Bijvoorbeeld in het geval van onze wettelijke administratieplicht, waarbij bepaalde persoonsgegevens gedurende een periode van minimaal 7 jaar na het einde van een fiscaal boekjaar moeten worden bewaard. Ook kan het voorkomen dat we sommige persoonsgegevens in onze dossiers langer moeten bewaren indien sprake is van een (mogelijk) geschil of een procedure.

Verstrekking aan derden

Voor de verwerkingen die zijn beschreven in dit Privacy statement, versturen wij uw persoonsgegevens aan de volgende partijen:

 • IT-leverancier
 • Marketing- en mediabureau
4. Uw rechten

Als u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met uw relatiemanager van BOTSINVEST of een e-mail sturen naar [email protected].

Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie (niet zijnde serviceberichten) en aanbiedingen dan kunt u uzelf vanuit die
betreffende uiting afmelden. Daarnaast kunt u door daartoe een verzoek te sturen aan ons via de bovengenoemde contactgegevens, uw onderstaande rechten uitoefenen.

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens die BOTSINVEST van u verwerkt;
 • Recht om uw persoonsgegevens te laten aanpassen, onder andere indien deze niet meer accuraat zijn;
 • Recht om uw persoonsgegevens te laten verwijderen, onder andere nadat de toepasselijke bewaartermijn is verlopen;
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, onder andere indien u geen prijs meer stelt op informatie over onze producten of diensten;
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens; en
 • Recht om te allen tijde uw toestemming in te trekken (indien toestemming de grondslag is voor de verwerking). Het intrekken van toestemming heeft geen terugwerkende kracht. Dat wil zeggen dat toestemming niet meer geldt vanaf het moment van intrekken.

BOTSINVEST reageert doorgaans binnen één maand op uw verzoek, tenzij dit niet mogelijk is vanwege de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken dat je hebt ingediend. In een dergelijk uitzonderlijk geval lichten wij u daar uiterlijk binnen één maand over in en verlengen wij onze reactie termijn met maximaal twee maanden. In aanvulling op bovengenoemde rechten, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat BOTSINVEST uw persoonsgegevens (heeft) verwerkt in strijd met de toepasselijke wetgeving.

6. Vragen

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten of anderszins bezwaar heeft tegen gebruik van uw persoonsgegevens, kunt u dit per brief aan ons doorgeven. Ook voor vragen over dit Privacy statement en/of de wijze waarop BOTSINVEST uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met uw relatiemanager van BOTSINVEST of een e-mail sturen naar [email protected].

7. Wijzigingen Privacy statement

BOTSINVEST behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Yieldt – Crypto beheerd beleggen is een handelsnaam van Botsinvest B.V. – KVK 76099571 Rotterdam